Folkekirken skal møde de teologistuderende

Folkekirken skal møde de teologistuderende

Folkekirken gør klogt i at interessere sig for at møde de teologistuderende.

Læs her næstformand i Præsteforeningen  Niels Vincens Grunnets læserbrev i Kristeligt Dagblad tirsdag den 3. marts 2020,

I lørdagens udgave af kristeligt Dagblad ironiserer sognepræst Marie Høgh over afholdelsen af mødet mellem repræsentanter for de teologistuderende og forskellige aktører i Folkekirken. Pointen hos Marie Høgh synes at være, at de teologistuderende burde kunne klare sig selv og selv opsøge Folkekirken, hvad enten det er til en snak med en præst eller f.eks. få erfaring gennem et deltidskirketjenerjob. Hvis Marie Høgh havde deltaget på mødet ville hun vide, at det gør de teologistuderende allerede i vid udstrækning. Det blev netop understreget af flere teologistuderende på mødet, at de altid møder positive præster, når de henvender sig for en samtale om, hvad præsteembedet indeholder. Men det som vi i Folkekirken ofte ikke er så gode til er at dele de konstruktive og gode erfaringer med hinanden, så det netop ikke kun er op til den enkelte teologistuderende at få alle ideerne selv. Når muligheden for weekendpraktik eksempelvis har været en succes i flere år i Lolland Falster Stift er det fordi de teologistuderende på et komprimeret tidsrum kan møde både forskellige præster, og dermed hører om de forskellige udforinger og opgaver præster står med, men også møde andre af Folkekirkens ansatte, repræsentanter fra menighedsråd og biskoppen i stiftet. Det kan også være fyraftensmøder, hvor teologistuderende hører om, hvad Pastoralseminariet kan tilbyde og at det netop kan være en god idé at gå på Pastoralseminariet, hvis man er i tvivl om, hvorvidt præstegerningen er det rigtige, for på den måde at kvalificere ens valg.

At være præst er et fantastisk embede og kald, men det er også et konkret job, som er meget forskelligt alt efter om man er præst på landet, i provinsen, i byen, om man er sognepræst eller mere specialiseret som funktionspræst. Det kan vi forskellige aktører i Folkekirken godt blive bedre til at fortælle om og skabe nogle rammer for, uden det af den grund betyder, at de teologistuderende umyndiggøres. Marie Høgh mener, at de teologistuderende skal klare sig selv. Vi i Præsteforeningen mener, at Folkekirken gør klogt i at interessere sig for at møde de teologistuderende og fortælle om den spændende arbejdsplads den er. Én ting er sikkert, der bliver endnu mere rift om dygtige teologer og præster i de kommende år.


Kategorier:
Præsteforeningen