Genåbning af folkekirken

Præsteforeninens formand

Genåbning af folkekirken

Præsteforeningen har deltaget i den arbejdsproces, som Kirkeministeriet har indbudt til med henblik på sektordialogen i forbindelse med udarbejdelse af retningslinjer for en gradvis og kontrolleret genåbning af folkekirken.

Udover Præsteforeningen har de øvrige kirkelige faglige organisationer med repræsentanter for biskopperne, provsterne og andre kirkelige aktører bidraget til arbejdet.

Der har været afholdt daglige virtuelle møder fra den 28. april til den 6. maj 2020.

På baggrund af drøftelserne har Kirkeministeriet udarbejdet et udkast til retningslinjer for en ansvarlig genåbning af folkekirken.

Der er tale om overordnede og generelle retningslinjer, som nu skal danne baggrund for regeringens og partiledernes drøftelse af, hvornår og hvordan, der kan ske en gradvis og kontrolleret åbning af folkekirken.

Præsteforeningens formand Per Bucholdt Andreasen udtaler: Det har været et konstruktivt samarbejde, hvor alle parter har bidraget og budt ind med synspunkter og forslag.  Ikke mindst har vi drøftet specifikke forhold som håndtering af ritualer, udøvelse af musik og sang med videre. Ministeriet har været meget lydhør overfor de forskellige input, der er kommet på møderne. Der har i omverdenen været mange bud på, hvad der bør ske, og hvad der kan lade sig gøre. Jeg hæfter mig ved, at der i sektordialogen er bred enighed om, at en genåbning er betinget af, at  sundhedsmyndighedernes anbefalinger skal efterleves for at undgå smittespredning. Det er vigtigt at få understreget. Nu er det op til regering og folketing at tage stilling til, hvad der skal ske på kirkens område.


Kategorier:
Præsteforeningen