Godt nyt på arbejdsmiljøfronten

Godt nyt på arbejdsmiljøfronten

Præsteforeningen har været med til at sætte gang i den tiltrængte debat om, hvad der kan gøres, når valgte menighedsrådsmedlemmer belaster arbejdsmiljøet på den lokale arbejdsplads. Derfor er det med stor glæde, at Præsteforeningen kan oplyse, at der i den eksisterende lovgivning er tilstrækkelige muligheder for at gribe ind, hvis der opstår akutte behov i forbindelse med konflikter.

En arbejdsgruppe nedsat af biskopperne og Landsforeningen af Menighedsråd har undersøgt, om den eksisterende lovgivning bliver udnyttet tilstrækkeligt, f.eks. i forhold til at føre tilsyn og samarbejde om arbejdsmiljøindsatser.

Arbejdsgruppen har konstateret, at der i Menighedsrådslovens § 15, stk. 5, jf. stk., 6 er mulighed for, at menighedsrådet kan beslutte, at et medlem skal udtræde af rådet. For præsternes vedkommende findes reaktionsmulighederne i de ansættelsesretlig regler.

Et andet fokuspunkt for arbejdsgruppen har været, hvordan de nuværende regler tilgodeser behovet for aktivt tilsyn, hvordan det udøves i forhold til menighedsrådene, og hvordan man sikrer, at der kan gribes ind, hvis der opstår akutte behov i forbindelse med konflikter.

Det er arbejdsgruppens vurdering, at der inden for de eksisterende rammer er mulighed for at kunne gribe ind i situationer, hvor adfærden fra menighedsrådsmedlemmernes side belaster arbejdsmiljøet på den lokale arbejdsplads.

Det er biskoppernes og Landsforeningens opfattelse, at der i den sammenhæng, både over for præster og for valgte medlemmer, må kunne lægges vægt på forhold som f.eks.:

  • Undlade at følge Arbejdstilsynets påbud
  • Ved varigt og systematisk at udvise en adfærd, som udgør en belastning for det lokale arbejdsmiljø
  • At undlade at deltage i møder uden lovligt forfald/ ikke melde afbud over en længere periode
  • Ved en intimiderende eller krænkende adfærd til møder og på arbejdspladsen

 

”Det er glædeligt, at der nu er klarhed over, at det eksisterende regelsæt kan bruges”, siger Præsteforeningens formand Pernille Vigsø Bagge. ”Nu bliver opgaven for tilsynet at bruge reglerne til at løse arbejdsmiljøproblemer.”


Kategorier:
Arbejdsmiljø