Hovedbestyrelsesvalg 2021

HB valg 21

Hovedbestyrelsesvalg 2021

Det skal oplyses, at der ikke er indgået aftaler om listeforbund i forbindelse med valg til Præsteforeningens hovedbestyrelse.

Du kan læse mere om valg til hovedbestyrelsen, listerne, stillerne og hvem, der er opstillede i Præsten nr. 43 og nr. 44, som udkommer fredag den 5. november 2021.


Kategorier:
Præsteforeningen