Indsamling af erfaringer med skimmelsvamp

Kælder med skimmelsvamp

Indsamling af erfaringer med skimmelsvamp

Har du oplevet skimmelsvamp i din tjenestebolig? Præsteforeningen har brug for din hjælp, fordi foreningen indsamler erfaringer med skimmelsvamp i tjenesteboligen

Skimmel er svampe, der findes overalt. De kan findes i huse i sådanne mængder, at de kan være sundhedsskadelige. Det er særdeles indgribende og belastende for den enkelte præst og dennes evt. familie, hvis der opstår skimmelsvamp i tjenesteboligen. Præsteforeningen ønsker at optimere håndteringen af skimmelsvampsager i tjenesteboliger. Derfor efterlyser og indsamler foreningen nu erfaringer med håndteringen af både de gode sager og de mindre heldige sager, dvs. både de sager hvor alt er håndteret hensigtsmæssigt, og de sager hvor tingene med fordel kunne have været håndteret anderledes.

Som medlem opfordres du derfor til at dele dine erfaringer med håndtering af skimmelsvamp med Præsteforeningen, herunder følgende:

  • Hvordan opstod skimmelsvampen?
  • Hvordan blev skimmelsvampen konstateret?
  • Hvordan blev der taget hånd om problemet?
  • Blev Vejledning om skimmelsvamp i tjenesteboliger fulgt? Hvis ikke – på hvilke punkter?
  • Har der været behov for genhusning? Forløb genhusningen i så fald uproblematisk?
  • Var en akut udflytning nødvendig?
  • Blev du og evt. din familie ramt på helbredet?
  • Er evt. helbredsskader anmeldt som arbejdsskade?
  • Blev andre udfordringer såsom forlænget afstand til skole eller ægtefælles arbejde håndteret på en hensigtsmæssig måde?
  • Er der andre landtidsfølgevirkninger for dig eller din familie som følge af skimmelangrebet?

 

Hvis du har sådanne erfaringer, som du ønsker at dele med Præsteforeningen, bedes du sende en mail med dine kontaktoplysninger til foreningen på e-mail adresse: ddp@praesteforening.dk Du vil herefter blive kontaktet af en af sekretariatets medarbejdere.

Præsteforeningen vil på forhånd takke for ethvert bidrag til denne erfaringsindsamling.


Kategorier:
Arbejdsmiljø