Joy Mogensen overtager igen ledelsen af Kirkeministeriet

Billede af Joy

Joy Mogensen overtager igen ledelsen af Kirkeministeriet

Kirkeminister Joy Mogensen overtager igen ledelsen af Kirkeministeriet

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse fredag den 20. december 2019:

Kulturminister og kirkeminister Joy Mogensen har ytret ønske om med virkning fra den 1. januar 2020 igen at overtage ledelsen af de under Kulturministeriet og Kirkeministeriet hørende forretninger, som i medfør af kongelig resolution af 3. oktober 2019 midlertidigt er overdraget til henholdsvis minister for udviklingssamarbejde Rasmus Prehn og transportminister Benny Engelbrecht.

Statsministeren har derfor indstillet til Hendes Majestæt Dronningen, at den midlertidige overdragelse af de under Kulturministeriet og Kirkeministeriet hørende forretninger bringes til ophør med virkning fra den 1. januar 2020. Dette er bifaldet ved kongelig resolution af 17. december 2019.

 

Foto: Kristian Brasen


Kategorier:
Kirkepolitik