Keld Balmer Hansen blogger om Grøn Kirke

Keld Balmer Hansen blogger om Grøn Kirke

Grøn kirke og Skabelsestiden

”Hvert år gør vi i Grøn Kirke opmærksom på Skabelsestiden som en periode, der giver anledning til at fejre skaberværket”

Af Keld Balmer Hansen

Jeg er blevet bedt om at skrive om, hvad vi arbejder med i Grøn Kirke, så lad mig allerførst slå fast, at Grøn Kirke i Danmark er et netværk af kirker, der opfylder mindst 25 ud af 48 handlepunkter. De fleste grønne kirker tilhører folkekirken, men de grønne kirker tæller også katolske kirker, metodistkirker og baptistkirker. Også den anglikanske kirke i København er en grøn kirke. For øjeblikket er der i alt 220 grønne kirker i Danmark.

Grøn Kirke råder over hjemmesiden gronkirke.dk, og vi har en arbejdsgruppe, hvis primære opgave det er ”med et kirkeligt og teologisk udgangspunkt at inspirere og motivere til at tage et medansvar for de klima- og miljøudfordringer, som verden står overfor.”

I mange sammenhænge kan man endnu møde den opfattelse, at jorden nærmest er dødt stof, som vi mennesker kan herske ubegrænset over. Men når vi i vores kirkelige tradition anvender ordet ”skaberværket” afslører det troen på, at jorden med hele dens mylder af liv er skabt af Gud og opretholdt af Gud. Derfor har vi mennesker et ansvar for at passe på jorden og livet på jorden.

I Grøn Kirke taler vi om skaberværket. Vi taler også om en særlig ”Skabelsestid”, som er en tid på året, hvor mange af de grønne Kirker i særlig grad sætter fokus på skaberværket. Skabelsestiden afholdes hvert år mellem 1. september og 4. oktober, og den fejres af kirker verden over. Alene datoerne minder om, at de store kirker har tilsluttet sig fejringen af Skabelsestiden: den 1. september er datoen for den ortodokse kirkes nytår, og den 4. oktober er Frans af Assissis helgendag.

Hvert år gør vi i Grøn Kirke opmærksom på Skabelsestiden som en periode, der giver anledning til at fejre skaberværket. Det gøres i forvejen rigtig mange steder, når man afholder den årlige høstgudstjeneste. Men Skabelsestiden rummer også en opfordring til at gå i forbøn for jorden og for de mennesker, der trues af klimaforandringer og økologiske katastrofer.

I kirken har vi et særligt sprog til at beskrive den verden, vi lever i. Med de bibelske tekster, for eksempel tekster fra Salmernes bog, råder vi over et poetisk sprog, der lovpriser jordens skønhed samt skaberen af alle ting. Vi har også forudsætninger for at tale om, at jorden dybest set er Guds, og at vi mennesker, som Adam, er forvaltere, der ansvarligt skal ”dyrke og vogte” den jord, som Gud elsker.

Som de fleste andre afholder jeg høstgudstjeneste i september eller i starten af oktober. Desuden afholder jeg hvert år den anden søndag i september en friluftsgudstjeneste ved Odense fjord. Ved gudstjenesten sidder menigheden på halmballer, og vi har udsigt til fjorden og øen Vigelsø. I den sammenhæng forekommer det naturligt, at Guds skaberværk er tema for gudstjenesten.
x

Om skribenten:
Keld Balmer Hansen er gift med Susanne Mandrup og har to voksne børn. Har i tre årtier været sognepræst i et mindre nordfynsk landpastorat, Østrup og Skeby. Kun afbrudt af et år, hvor han var ansat som præst ved en amerikansk luthersk kirke i Baltimore, USA, samt et semester, hvor han har undervist teologistuderende i Tanzania. Keld var for ti år siden med til at starte Grøn Kirke, og han har siden 2012 været provst i Bogense provsti.

x


Kategorier:
Blogindlæg