Kirkeminister redegør for konfirmandundervisning

Billede af en smilende Joy

Kirkeminister redegør for konfirmandundervisning

I et svar til kirkeudvalget redegør kirkeminister Joy Mogensen for, hvorfor de retningslinjer, der gælder i folkeskolen ikke gælder i folkekirken. Hun skriver blandet andet i sit svar:

Sundhedsstyrelsen har endvidere oplyst, at konfirmandundervisningen i folkekirken (eller lignende for så vidt angår andre trossamfund) bør følge sundhedsmyndighedernes generelle anbefaling om at holde minimum 1 meters afstand til andre, idet afstand er afgørende for at reducere smitterisikoen – også i tilfælde, hvor denne undervisning alene omfatter personer fra samme skoleklasse. Sundhedsstyrelsen vurderer derfor ikke, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at udstrække de retningslinjer, der gælder for grundskolen (dvs. den undtagelsesvise fravigelse af 1 meters afstand), til også at omfatte konfirmandundervisning i folkekirken (eller lignende for så vidt angår andre trossamfund).

Læs hele svaret her


Kategorier:
Kirkepolitik