Kirkerne åbner igen

Starin lys

Kirkerne åbner igen

Fra mandag den 18. maj åbner kirkerne i Danmark. Det følger af aftalen mellem regeringen og alle Folketingets partier om anden fase af en kontrolleret genåbning af Danmark.

Retningslinjerne er udarbejdet i dialog mellem Kirkeministeriet, Præsteforeningen og repræsentanter for folkekirkens interessenter og øvrige faglige organisationer samt repræsentanter for andre trossamfund.

Aftalen mellem partierne om anden fase af genåbningen omfatter en generel genåbning af folkekirkens og andre trossamfunds lokaler, så der igen kan gennemføres gudstjeneste og kirkelige handlinger.

De udarbejdede retningslinjer beskriver nærmere, hvordan åbningen kan ske sundhedsmæssigt forsvarligt, herunder ved forholdsregler i forbindelse med for eksempel nadver, brug af religiøse og andre genstande, musik og sang m.v. Retningslinjerne tager desuden højde for sundhedsmyndighedernes lokalekrav til gulvareal, indretning, information og mulighed for god hygiejne. Ved udendørs aktiviteter gælder forsamlingsforbuddet stadig, bortset fra – som hidtil – ved begravelser og bisættelser.

Det er et lokalt ansvar at sikre, at genåbningen i praksis kan ske efter retningslinjerne og med overholdelse af sundhedsmyndighedernes krav og anbefalinger.


Kategorier:
Løn og ansættelse