Kirkerne fortsat lukkede

Kirkevæg med tallet 1779

Kirkerne fortsat lukkede

Statsminister Mette Frederiksen oplyste på pressemødet mandag den 6. april 2020, at forbuddet mod forsamlinger på mere end 10 personer løber indtil videre til og med den 10. maj 2020. På pressemødet nævnte Mette Frederiksen specifikt, at kirkerne derfor også er lukkede til foreløbigt 10. maj 2020.

Kirkeministeriet har udsendt en ny bekendtgørelse om orienteringsmødet og om arbejdet i menighedsrådene, provstiudvalg, budgetudvalg m.v.

I forhold til ansættelse af præster fremgår det af  § 9, at biskoppen kan beslutte, at et møde mellem biskoppen og menighedsrådet (menighedsrådene) som led i ansættelse af præster skal gennemføres ved video- eller telefonmøde.

Hvis der i perioden frem til 1. juli 2020 afholdes indstillingsmøde, kan menighedsrådet (menighedsrådene) i énstemmighed beslutte at fravige krav om, at stemmeafgivningen i forbindelse med ansættelse af præster er skriftlig og hemmelig, når sådan afstemning skal finde sted på et møde, der afvikles som et video- eller telefonmøde. Dokumentation af afstemningerne må i givet fald alene omfatte fordelingen af det samlede antal stemmer, men ikke, hvorledes det enkelte medlem af menighedsrådet har stemt. Disse regler fremgår af bekendtgørelsens § 9, stk. 2 og 3. Akt nr.: 98219 Side 3

Det fremgår videre,   at  orienteringsmødet om valg til menighedsråd flyttes fra tirsdag den 12. maj 2020 til tirsdag den 9. juni 2020.

Læs mere her


Kategorier:
Løn og ansættelse