Lokallønsforhandlinger for præster 2022

Lokallønsforhandlinger for præster 2022

Er du præst i folkekirken skal du være opmærksom på, at dit stift via DAP’en udsender links til brug for  ansøgning om funktions- og kvalifikationstillæg, engangsvederlag, studieorlov og oprykning til løngruppe 2 eller 3.

Ansøgningssystemet åbner for indtastning af ansøgning(er) den 8. august 2022 og lukker for indtastning den 31. august 2022.

Vær opmærksom på:

  • at der skal udfyldes ét skema for hver type lønforbedring, du søger.
  • at du kun skal oplyse din fødselsdag, ikke hele dit cpr.nr.
  • kun præster med KM-adresse kan benytte blanketten

Oplysningerne i din ansøgning vil tilgå biskop, provst, tillidsrepræsentant samt Præsteforeningen.

Du kan eventuelt kontakte din tillidsrepræsentant eller sekretariatet, hvis du har spørgsmål til lønforhandlingerne.

Husk også at du har mulighed for at bede provsten om en lønsamtale. Samtalen er ikke en forhandling, men en mulighed for at drøfte med provsten, hvad der skal til for, at du kan få en lønudvikling.


Kategorier:
Løn og ansættelse