Mediekursus for præster

Mediekursus for præster

Vil du gerne blive bedre til at komme til orde i medierne? Så har vi et medlemstilbud til dig: Et intensivt dagskursus på fem undervisningstimer med 12-15 deltagere. Kurset holdes onsdag den 12. oktober 2022 kl. 10-15 i Præsteforeningens lokaler i Linnésgade 25, 1361 København K.

Kurset vil skærpe deltagernes blik for temaer, du som præst oplagt kunne bidrage til i den offentlige debat og i medierne generelt. Deltagerne vil blive rustet til at lade deres stemme høre, hvad enten det er som klummeskribenter i den lokale ugeavis eller som debattører i de landsdækkende medier.

Gennem inspirerende eksempler og korte øvelser vil de lære om journalistisk vinkling og blive introduceret til enkle, retoriske modeller, der kan sætte deres skrivetempo i vejret og skærpe deres argumentation.

Kurset fokuserer desuden på rollen som kilde: Hvordan griber man det an, når en journalist ringer? Hvornår er man ekspertkilde, partskilde eller erfaringskilde? Hvad kendetegner et godt citat? Og hvordan bliver man en af dem, som journalisten også ringer til næste gang?

Som opfølgning på kurset vil der blive mulighed for at danne netværk af præster, der kunne have lyst til at bruge hinanden som sparringspartnere i deres medievirke.

Forberedelse To uger forud for kurset forventes deltagerne at levere enten et debatindlæg eller en klumme (mellem 3000 og 3500 tegn inklusive mellemrum) med angivelse af, hvem målgruppen er, og hvilket medie teksten er skrevet til. Det kan være eksisterende tekster eller tekster skrevet til lejligheden. Kursisterne vil få individuel feedback på teksterne, og nogle af dem kan blive brugt som eksempler i forbindelse med kurset.

PRAKTISK:
Kurset udbydes i samarbejde med redaktør Kåre Gade, Kirke.dk

TILMELDING sendes på mail til: ddp@praesteforening.dk snarest og senest 1. oktober 2022. Tilmelding efter først til mølle princippet.

PRIS Deltagelse i kurset er gratis. Præsteforeningen dækker rejseudgifter efter den lave takst.


Kategorier:
Præsteforeningen