Natkirkearrangementer er ikke gudstjenester

Natkirkearrangementer er ikke gudstjenester

Københavns Byret har den 14. januar 2020 truffet afgørelse om, at musikkens betydning for natkirkearrangementerne er så væsentlige, at der i ophavsretslovens forstand ikke er tale gudstjenester. Kernen i sagen er forståelsen af ”gudstjeneste” i ophavsretslovens § 21. Bestemmelsen fritager nemlig kirker for at betale KODA vederlag for offentlig fremførelse af musik, når der holdes gudstjeneste.

 

Byrettens begrundelse og resultat:

”Efter en samlet vurdering finder retten, at det væsentlige ved natkirkearrangementerne er musikken, og at arrangementerne i ophavsretslovens forstand ikke kan anses som gudstjenester, hvor religiøse handlinger eller ritualer er det væsentlige. Forklaringerne fra kirkernes repræsentanter og ansatte kan ikke føre til andet resultat, da retten ikke ved forklaringerne finder det bevist, at konkrete arrangementer, som Koda har krævet vederlag for, har haft en sådan gudstjenstlig karakter.”

 

Du kan læse dommen her


Kategorier:
Kirkepolitik