Ny bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger

Covid-19

Ny bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger

Sundheds- og Ældreministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19. Bekendtgørelsen gælder fra den 19. august 2020. Du kan læse bekendtgørelse her

De fleste af de regler og retningslinjer, der hidtil har været gældende for kirke- og troslivet, er forlænget indtil den 31. oktober 2020.

Som noget nyt er udendørs begravelser og bisættelser og den del af en begravelse eller bisættelse, som finder sted udendørs, omfattet af et forsamlingsforbud på 200 personer – uanset om deltagerne står op eller sidder ned.

Ved indendørs begravelser og bisættelser – herunder den del af begravelsen/bisættelsen, der foregår i folkekirkens eller andre trossamfunds lokaler – gælder forsamlingsforbuddet ikke, men her begrænses deltagerantallet af arealkravet – maksimalt 1 pr. 2 kvm., hvis deltagerne i det væsentlige sidder ned, og 1 pr. 4 kvm., hvis deltagerne står op eller går rundt.

På baggrund af Sundheds- og Ældreministeriets nye bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger m.m., har Kirkeministeriet revideret retningslinjerne for en ansvarlig genåbning af folkekirken og andre trossamfund. Dem kan du læse her


Kategorier:
Løn og ansættelse