Nye retningslinjer

Alterbord med lysestager

Nye retningslinjer

På baggrund af regeringens aftale om udmøntning af genåbning pr. 21. april 2021 har Kirkeministeriet udarbejdet nye retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/covid-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund.

Retningslinjerne er opdateret med følgende:

  • Ændrede forsamlingsforbud, både indendørs og udendørs.
  • Ophævelse af den øvre grænse på 2.000 personer for indendørs menighedsaktiviteter med flere deltagere end det gældende forsamlingsforbud, hvis deltagerne i det væsentlige sidder ned på faste pladser og på særlige vilkår, herunder med coronapas.
  • Mulighed for 20 pct fremmøde på arbejdspladser for medarbejdere, der i dag arbejder hjemme. Procenten vedr. ikke medarbejdere, som arbejdspladsen i forvejen har vurderet, ikke har haft mulighed for at arbejde hjemmefra – fx. varetagelse af kritiske funktioner, produktionsarbejde m.v.

De ændrede forsamlingsforbud er endvidere opdateret i bilag 1.

De opdaterede retningslinjer kan findes på Kirkeministeriets hjemmeside her.

Kirkeministeriets FAQ på www.folkekirkenspersonale.dk vil blive opdateret hurtigst muligt.


Kategorier:
Ikke-kategoriseret