OK21

Christen Staghøj Sinding

OK21

Der er nu landet en aftale, der sikrer en ansvarlig og rimelig lønudvikling for 80.000 akademikere i staten over de næste tre år. Præster kan, som andre akademikere i staten, se frem til generelle lønstigninger på 4,42% over de næste tre år. Læs her mere om, hvad aftalen indebærer for præster

Formand for Præsteforeningens interne lønudvalg, Christen Staghøj Sinding, glæder sig over, at aftalen i en usikker økonomisk tid sikrer en ansvarlig og balanceret lønudvikling, som følger det private arbejdsmarked. Aftalen sikrer således præsternes realløn i perioden og forventes også at give plads til en beskeden reallønsudvikling, hvilket med det givne samfundsøkonomiske bagtæppe er meget tilfredsstillende.

Fokus på seniorerne

Parterne er også blevet enige om at styrke fokus på seniorindsatsen med sigte på udvikling og fastholdelse af seniorer. Det betyder, at ansatte fra og med det kalenderår, hvori de fylder 62 år, har ret til en årlig seniorbonus på 0,8% af den sædvanlige årsløn.

Ordningen er fleksibel. Seniorerne får derfor ret til at konvertere deres seniorbonus til frihed og/eller ekstraordinært pensionsbidrag. Seniorbonussen kan konverteres til 2 seniordage om året eller til et ekstraordinært pensionsbidrag svarende til 0,8% af den sædvanlige årsløn.  Ordningen træder i kraft den 1. april 2022.

At der nu er aftalt en seniorordning, som er en ret og ikke blot en mulighed, ser Præsteforeningen som en sejr.

Den gældende senioraftale i staten fra 2011, hvor det blandet er muligt at aftale 10 seniordage årligt, er fortsat gældende. Den vil dog blive opdateret, så den er lettere at forstå og anvende lokalt.

Endelig er parterne enige om i overenskomstperioden at drøfte spørgsmålet om at lade emeriti være omfattet af overenskomsten.

Andre resultater

På baggrund af foreningens krav om nyberegning af varmesatsen bliver der i overenskomstperioden nedsat en projektgruppe, der skal se på en opdatering af regelsættet om boligopvarmning.

Parterne har også aftalt at videreføre den statslige kompetencefond, så det fortsat er muligt at søge midler til efter- og videreuddannelse.

Parterne er også enige om, at bachelorer i teologi, der varetager funktionen som præstekadet, er omfattet af akademikeroverenskomsten, når arbejdet indeholder en væsentlig andel præstearbejde.


Kategorier:
Løn og ansættelse