Opdaterede corona-retningslinjer for folkekirken

Corona virus

Opdaterede corona-retningslinjer for folkekirken

Op til de forestående julegudstjenester har Kirkeministeriet i dag opdateret de gældende retningslinjer for corona-håndtering i folkekirken og andre trossamfund. Opdateringen sker på baggrund af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og efter dialog med sektorpartnerskabet på Kirkeministeriets område, hvor folkekirkens ansatte, præster, biskopper og menighedsråd er repræsenteret.

De skærpede retningslinjer omfatter blandt andet:

  • Muligheden for, at gudstjenester kan flyttes udendørs eller afholdes som drive-in gudstjenester og for at supplere med live-streaming, hvis der forventes mange deltagere i forhold til lokalets størrelse.
  • Begrænsning af varigheden af indendørs gudstjenester til højst 45-50 minutter.
  • Sikring af effektiv rengøring og udluftning mellem hver gudstjeneste eller aktivitet.
  • Mulighed for yderligere afstand og deltagerbegrænsning efter lokal vurdering.
  • Fokus på at minimere risikoen for kontaktsmitte mellem kirkegængere, også uden for kirkerne og på vej ind og ud af kirkerne.
  • Opfordring til at finde alternativer til fællessang, når mange personer samles, sådan som det traditionelt sker i julen. Fx ved afspilning af musik eller salmesang, ved at vælge færre salmer eller vers end sædvanligt, eller ved at kun koret synger, mens kirkegængere lytter eller eventuelt nynner med lukket mund.

Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at risikoen for smittespredning ved overholdelse af de skærpede retningslinjer mindskes betydeligt, og at det med overholdelse af retningslinjerne vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at gennemføre julegudstjenester og andre forsamlinger i regi af folkekirken og andre trossamfund, når man sørger for at tage de nødvendige forholdsregler for at forebygge smitte.

Kirkeminister Joy Mogensen udtaler:

– Jeg kan godt forstå den bekymring, som der er givet udtryk for fra flere sider. Derfor er det godt, at sundhedsmyndighederne nu har dobbelttjekket og strammet op på retningslinjerne. Nu gælder det om, at præster, menighedsråd, biskopper og de ansatte finder løsninger lokalt, som alle kan være trygge ved. Det kan fx være ved at undgå sang, have færre gudstjenester og færre deltagere i kirken. Mange danskere vil helt sikkert vælge at følge gudstjenesterne på TV, radio eller live-streamet fra den lokale kirke. Og for kirkegængerne gælder det om at følge anvisningerne nøje, for intet bliver som det plejer i år.

Præsteforeningen, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd, samt biskopperne, som alle er repræsenteret i sektorpartnerskabet, siger i en fælles udtalelse:

– Så længe det er muligt og forsvarligt at holde gudstjeneste, tager kirkerne naturligvis ansvaret på sig, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at leve op til den tillid, man viser os. Det er nu vigtigt, at man lokalt genovervejer de hidtidige beslutninger i forhold til de skærpede retningslinjer, fx om varigheden og antallet af gudstjenester, og hvorvidt der skal synges eller ej til julegudstjenesten.

 

Baggrund

I lyset af smitteudviklingen og den forestående julehøjtid med forventet øget kirkesøgning anmodede Kirkeministeriet den 18. december 2020 Sundhedsstyrelsen om en fornyet gennemgang af de eksisterende sektorretningslinjer for corona-håndtering folkekirken og andre trossamfund.

På grundlag af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen blev et udkast til justerede retningslinjer drøftet med sektorpartnerskabet på Kirkeministeriets område den 21. december 2020. Sektorpartnerskabet består af en række kirkelige repræsentanter, herunder folkekirkens biskopper, Danmarks Provsteforening, Landsforeningen af Menighedsråd og en række faglige organisationer for folkekirkens personalegrupper.

De skærpede retningslinjer omfatter alle de hidtil kendte begrænsninger og anbefalinger med hensyn til bl.a. antal deltagere, brug af mundbind og håndsprit, samt sikring af afstand mellem familier fra samme husstand og ekstra stor afstand, hvis der synges. Herudover er der blandt andet tilføjet en række yderligere eksempler og anbefalinger med henblik på afvikling af gudstjenester, hvor der forventes mange deltagere i forhold til lokalets størrelse. Der opfordres desuden til at overveje alternativer til fællessang, når mange personer samles, sådan som det traditionelt sker i julen

Læs de skærpede retningslinjer her


Kategorier:
Kirkepolitik