Pernille Vigsø Bagges kommentar til den aktuelle debat om arbejdsmiljøet i folkekirken

Pernille Vigsø Bagges kommentar til den aktuelle debat om arbejdsmiljøet i folkekirken

Vi kan som medarbejdere i folkekirken IKKE være tjent med mobning, chikane og konflikter i vores arbejdsliv. DR fortæller i disse dage om alt for mange eksempler på dårligt arbejdsmiljø i folkekirken. Blandt andet sognepræst Laura Håkanssons historie om virkelig dårlig behandling og medfølgende stresssygdom.

Laura skriver i kommende udgave af Præsteforeningens Blad en glimrende artikel om sine oplevelser og foreslår en “konfliktparagraf” i Menighedsrådsloven. Det er en god ide at se på, hvordan menighedsrådsmedlemmer kan forpligtes på uddannelse og kurser i ledelse og i yderste konsekvens skal kunne miste valgbarheden for en periode ved uværdig opførsel overfor de ansatte. Folkekirken er for vigtig, værdifuld og heldigvis og også værdsat til, at medarbejderne skal nedbrydes af at gå på arbejde.

Præsteforeningen er i løbende dialog med Landsforeningen af Menighedsråd om, hvordan vi løser problemerne. Vi skulle mødes med kirkeministeren den 23. august om arbejdsmiljø, men mødet er udskudt. Vi vil møde op til det samråd, som kirkeministeren er indkaldt til af Folketingets kirkeordførere, og vi følger med, følger op og fastholder at folkekirkens ledelse, både den læge og den gejstlige, skal løfte ansvaret for et godt og trygt arbejdsmiljø.


Kategorier:
Præsteforeningen