Positivt afkast på pensionsopsparingen for PFAs kunder

PFA mere til dig

Positivt afkast på pensionsopsparingen for PFAs kunder

PFA skriver til Præsteforeningen i en pressemeddelelse:

Selvom coronapandemien stadig raser, og vi fortsat må være sammen hver for sig, så har det sidste halve år været præget af optimisme på finansmarkederne, som er kommet hurtigt tilbage efter et dramatisk forår med historisk store kursfald.

Kigger vi tilbage på året på finansmarkederne, så var der nok ikke mange som i det tidlige forår forventede, at 2020 ville blive et godt år for pensionsopsparingen. For ligesom det skete for en stor del af verdens befolkning, så blev også aktiemarkederne i stor stil lagt ned, da det i marts måned viste sig, at covid-19 som blind passager hurtigt var rejst videre fra Kina til resten af verden.

Det fortæller PFA’s koncerninvesteringsdirektør, Kasper A. Lorenzen, som på første række kunne bevidne nogle af de største op- og nedture på finansmarkederne nogensinde.

”Vi oplevede i de tidlige forårsmåneder de største dyk på de finansielle markeder siden 1930-erne. Det satte naturligvis også sit aftryk i PFA, hvor afkasttermometret i vores anbefalede investeringsprofil, profil C, stod på tocifrede minusgrader, da det så allerværst ud,” siger koncerninvesteringsdirektøren.

 

Fra minus 186.000 kr. til plus 55.000 kr.

Han tilføjer, at den dramatiske nedtur blev efterfulgt af en næsten lige så ufattelig og hurtig optur.

”Mens det efter børskrakket i 1929 tog omkring 25 år, før markederne havde indhentet det tabte, så skulle vi denne gang kun vente et halvt år. Kigger vi igen på afkastet i vores anbefalede profil C i markedsrente, så ligger det her ved årets udgang på 5,5 pct. Det er et hop på 24,2 pct. siden bunden i det tidlige forår. Havde man ved årets start 1. million kr. på pensionskontoen, så er et underskud på ca. 186.000 kr. i marts altså blevet forvandlet til overskud på lidt over 55.000. i december,” siger Kasper A. Lorenzen.

Han uddyber, at den hurtige optur dels skyldes astronomiske hjælpepakker fra verdens regeringer og centralbanker og dels, at vi til forskel fra finanskrisen i 2009 denne gang ikke har stået overfor en økonomisk krise, men en sundhedskrise. Den kan vi nu – takket være en lynhurtig vaccineudvikling – se en ende på, og det har givet optur på finansmarkederne, der vanen tro er noget foran den samfundsøkonomiske udvikling.

 

Gode afkast med flot grøn farve

Den stærke fremgang på aktiemarkederne har længe været drevet af de såkaldte bliv-hjemme-aktier, altså tech-aktier som fx Zoom, Netflix, Amazon og Google. De seneste måneder er der dog sket en bevægelse væk fra tech-aktierne og over mod nogle af de selskaber, som har været allermest udbombede som følge af coronakrisen, fx indenfor rejsebranchen, finans- og energisektoren. Her har mange selskaber udsigt til et solidt indtjeningshop, når først de økonomiske hjul igen kan rulle ugeneret af nedlukningernes hastighedsbump.

Mens aktiefremgangen de seneste måneder således er blevet bredere funderet, så har den samtidig fået en flot grøn farve. Ser man på afkastet i PFA’s nye ekstraklimavenlige opsparingsløsning, PFA Klima Plus, som blev lanceret i foråret i 2020, så har klimainvesteringerne her givet baghjul til det brede markedsafkast.

”PFA Klima Plus har siden lanceringen i maj skabt et afkast, som ligger ca. 2 pct. over markedet. Det er selvfølgelig en kort periode at gøre status over, men skal vi tro de politiske signaler fra både USA, Kina og EU, så er der grund til fortsat grøn optimisme. For coronakrisen har vist os, hvor hurtigt vi kan udvikle løsninger, når først politisk velvilje, finansiering og forskning spiller sammen. Den erfaring kan blive guld værd for klimaet og bæredygtige investeringer, og som ansvarlig investor er vi klar til at løfte vores del af ansvaret,” siger Kasper A. Lorenzen, der i PFA råder over en af landets største pengekasser på over 500 mia. kr.

Han tilføjer, at PFA Klima Plus udover de gode afkast også har været et hit på kundesiden, og at der allerede her få måneder efter lanceringen er blevet placeret næsten 3 mia. kr. i det nye produkt.


Kategorier:
Løn og ansættelse