Præsteenkefonden kan søges 2022

Præsteenkefonden kan søges 2022

Fonden har til formål at yde økonomisk tilskud til boligudgifter for mindrebemidlede enker eller enkemænd efter præster i den danske folkekirke. Uddeling kan endvidere ske til mindrebemidlede børn (under 21 år eller under uddannelse) af ovennævnte præster afgået ved døden eller til præsters fraseparerede eller fraskilte ægtefæller. Ved boligudgifter forstås modtagernes udgifter i bred forstand, uanset om der er tale om leje-, andels- eller ejerboliger.

Ansøgningsskema kan rekvireres hos Præsteforeningen pr. mail legat@praesteforening.dk

Meddelelse om udlodning vil ske ultimo juni 2022. Ansøgningen skal være Præsteenkefonden i hænde senest torsdag den 19. maj 2022.

Find mere information og blanket her


Kategorier:
Præsteforeningen