Præsteenkefonden kan søges fra den 20. oktober 2023 til den 14. november 2023 kl. 12.00

Præsteenkefonden kan søges fra den 20. oktober 2023 til den 14. november 2023 kl. 12.00

Fonden har til formål at yde økonomisk tilskud til boligudgifter for mindrebemidlede enker eller enkemænd
efter præster i Den danske Folkekirke. Uddeling kan endvidere ske til mindrebemidlede børn (under 21 år under uddannelse) af ovennævnte præster afgået ved døden eller til præsters fraseparerede eller fraskilte ægtefæller. Ved boligudgifter forstås modtagernes udgifter i bred forstand, uanset om der er tale om leje-, andels eller ejerboliger.

Vejledning til legatansøgning kan findes her.
Ansøg her.

Meddelelse om udlodning vil ske medio december 2023.

Ansøgningen skal være Præsteenkefonden i hænde senest tirsdag den 14. november 2023 kl. 12.00.


Kategorier:
Præsteforeningen