Præsteenkefonden kan søges

Præsteenkefonden kan søges

Fonden har til formål at yde økonomisk tilskud til boligudgifter for mindrebemidlede enker eller enkemænd efter præster i den danske folkekirke. Uddeling kan endvidere ske til mindrebemidlede børn (under 21 år eller under uddannelse) af ovennævnte præster afgået ved døden eller til præsters fraseparerede eller fraskilte ægtefæller. Ved boligudgifter forstås modtagernes udgifter i bred forstand, uanset om der er tale om leje-, andels- eller ejerboliger.

Vejledning til legatansøgning kan findes her.

Meddelelse om udlodning vil ske ultimo juni 2019. Ansøgningen skal være Præsteenkefonden i hænde senest tirsdag den 21. maj 2019.

Ansøgningen skal sendes via onlineformularen her: https://praesteforening.dk/blanketter/legater

 


Kategorier:
Præsteforeningen