Præsteforeningens kommentar til regeringens uddannelsespolitiskeudspil “Forberedt på fremtiden I”

Præsteforeningens kommentar til regeringens uddannelsespolitiskeudspil “Forberedt på fremtiden I”

Regeringen har for kort tid siden offentliggjort sit udspil til reform af de videregående uddannelser. Regeringen lægger op til, at mange kandidatuddannelser skal reduceres fra 2 til 1 år. Regeringen er ikke konkret i sit udspil om hvilke uddannelser, der skal beskæres, men lader det være op til uddannelsesinstitutionerne og deres interessenter om at komme med et konkret forslag til uddannelsernes indretning.

Præsteforeningen ser med stor bekymring på regeringens udspil og hvad det kan få af konsekvenser for det danske samfund, når så mange kandidatuddannelser ønskes forkortet. Vi har ikke behov for mindre, men mere uddannelse af højeste kvalitet. Desværre synes regeringen ikke at anerkende, at tid til fordybelse og en uddannelses længde er afgørende for netop kvaliteten af en universitetsuddannelse. For teologistudiets vedkommende er det aspekt for eksempel helt afgørende”, siger Kristoffer Johannes Schmidt-Hansen, formand for Præsteforeningens Uddannelsesudvalg

I den videre proces er der nu behov for, at der ses på de enkelte uddannelser hver for sig og forhåbentlig også på en revidering af den nuværende dimensioneringsmodel. Vi håber i Præsteforeningen, at uddannelses- og forskningsministeren vil leve op til løftet om, at der er tale om en kvalitetsreform og ikke en spare øvelse og vil være med til at holde ministeren op på dette. Samtidig hæfter vi os ved, at ministeren lægger op til en bred inddragelse af de studerende, universiteterne og deres interessenter. Præsteforeningen vil naturligvis arbejde aktivt ind i den proces i tiden der kommer”, tilføjer Kristoffer Johannes Schmidt-Hansen


Kategorier:
Kirkepolitik