Præsteforeningens videokonkurrence

Præsteforeningens videokonkurrence

Her kan du se de tre vindere af Præsteforeningens videokonkurrence.

Bedømmelsesudvalget glæder sig over bidragene til konkurrencen og takker for dem alle. De indsendte bidrag vidner alle om stort engagement og meget hjerte i præsters måde at varetage deres embede på. Ikke mindst skinner det igennem, hvordan præster arbejder kreativt og opfindsomt, såvel i enhver formidlingssituation som også under nedlukningernes udfordrende rammer.

Opgaven var at lave sin egen korte video med fokus på præstearbejdet, et indblik i, hvad man brænder for som præst, gerne optaget i de omgivelser, man virker i. Videoen skulle gerne synliggøre, hvor forskellige opgaver og roller, der kan høre til at være præst, samt vise, at der er mangfoldige måder at være præst på.

Bedømmelsesudvalget har lagt vægt på nøgleord som: Engagement, alsidighed og autenticitet. Da opgaven var at lave sin egen lille video, er der ikke bedømt på den tekniske kvalitet (klip, lyd, lys etc.)

 

1. Præmie: Video nr. 9, Niels Brostrøm Overgaard, sognepræst i Vester Skerninge, Ulbølle og Hundstrup, Fyns Stift

I videoen viser præsten, hvordan der ikke findes nogen ”normal” arbejdsdag for en præst, men det alsidige er det normale. Vekselvirkningen mellem selvstændigt fordybet arbejde og samarbejde anskueliggøres. Præstens særlige passion for musik og inddragelse af musikken og visuelt medier i konfirmandarbejdet har en fremtrædende plads i videoen. Præsten vover sig dermed ud i det ukendte og ud i formidlingsformer, der ligger uden for det teologiske fagfelt. Bedømmelsesdvalget blev vundet af præstens frimodighed, troværdighed og villighed til at give noget af sig selv. Han sætter ord på holdninger til at være præst, udpeger forandringer i forventninger til embedsvaretagelsen, og understreger fint, at det mellem alle roller og forventninger først og fremmest handler om at være sig selv.

Se videoen her

 

2. Præmie: Video nr. 12, Nina Raunkjær, sognepræst i Hørsholm, Helsingør Stift

Præsten beretter om en af kirkens aktiviteter opstået under nedlukningen: Udendørs morgensang. Det handler både om evangeliet, om åndelighed, om naturen, om at mødes og være sammen. Videoen er et udtryk for, hvor fleksibelt præster går til deres virke: Når forholdene ændrer sig, tænker præsten kreativt for at nå ud med budskabet. Den viser den vekselvirkning som præsten står i mellem kirke og det omkringliggende samfund. Præstens naturlighed og frimodighed i den offentlige gudstjenestesituation virker vindende.

Engagement er stort og hjerteligt, og det smitter tydeligvis af på deltagerne – og medlemmerne af bedømmelsesudvalget konstaterede, at det også smittede af på dem, så de blev i godt humør og fik lyst til at være med.

Se videoen her

 

3. Præmie: Video nr. 4, Asbjørn Hansen, sognepræst i Hjembæk og Svinninge, Roskilde Stift

Her favnes en hel arbejdsdag for en præst, hvor seeren tages med ind i en række forskellige opgaver. Alsidigheden i præsters virke trækkes fint frem gennem billeder af konkrete situationer.  Videoens start og slut danner en fin sløjfe, hvor der med præsterollens iførelse fra morgenen trædes ind i rollen, og da kjolen om aftenen hænges i skabet, er arbejdsdagen forbi, og præsten bliver privat. Præstens vigtige rolle i lokalsamfundet illustreres af deltagelsen i indvielsen af en folkeskov. Bedømmelsesudvalget understreger, hvor tydeligt det er, at præsten er optaget af sit lokale virke i forkyndelse, undervisning og menneskelige møder.

Se videoen her

 

Bedømmelsesudvalget:

Iben Maria Zeuthen, journalist og radio-/TV-vært,
Sarah Thorngreen Auken, mediekonsulent og sognepræst i Søborg,
Simon Kangas Larsen, DSUK-præst Toronto, Canada,
Troels Laursen, sygehuspræst og sognepræst i Viborg,
Ole Bjerglund Thomsen, Præsteforeningens Kommunikationsudvalg.

 


Kategorier:
Præsteforeningen