Præster tjener mere end jurister

Præster tjener mere end jurister

Præster tjener mere end jurister fremgår det af den rapport Lønstrukturkomiteen har udsendt.

Det er gådefulde tal Lønstrukturkomitén fremlægger, når der drejer sig om præsteløn“, siger Præsteforeningens formand Pernille Vigsø Bagge til rapporten.

Både hvad angår antallet af præster, mellemlederlønninger som tælles med, manglende blik for arbejdstiden og en absurd høj beregning af tjenestemandspensionen skævvrider tallene. Derfor tager vi tallene med mere end et gran salt og arbejder videre for at præster kommer op på samme lønniveau som andre akademikere i staten“.

Til kirke.dk siger hun blandet andet:

Der er en hel del i Lønstrukturkomiteens forudsætninger, som vi undrer os over. Især at man kalkulerer med 2700 fuldtidsstillinger, når vi ifølge ISOLA (Informations System Om Løn og Ansættelsesvilkår, red.), det vil sige statens tal, er mellem 2100 og 2200 årsværk præstestillinger. Så hvor kommer de 2700 fra?

Præsteforeningen er også uforstående over for, at Lønstrukturkomiteen har indregnet provster som en del af gruppen af præster.

I de andre offentlige grupper hiver man de andre offentlige chefer ud af komiteens tal, og hvorfor har man ikke gjort det i vores stand? Altså taget provsterne ud?

Pernille Vigsø Bagge peger videre på, at tjenestemandspensionen i rapporten beregnes med 28 procent af lønnen for præster. Det er langt over de 15 procent, man historisk har regnet med.

Om arbejdstid siger Pernille Vigsø Bagge til Kirke.dk :”Man skal huske, at vi har arbejde både lørdag og søndag, der ikke udløser nogen former for tillæg eller nogen former for overtidsbetaling, som de andre grupper her får udbetalt, men som ikke er regnet med i statistikken.


Kategorier:
Præsteforeningen