Retningslinjer for håndtering af corona er blevet opdateret

Stop. Corona-tjek

Retningslinjer for håndtering af corona er blevet opdateret

Der er denne gang foretaget en række ændringer, herunder:

• Ændrede forsamlingsforbud, både indendørs og udendørs, herunder bortfald af de særlige undtagelser for udendørs begravelser/bisættelser samt for udendørs gudstjenester m.v.
• Lempelse af arealkrav fra 7,5 kvm pr. person til 2 kvm pr. person ved siddende arrangementer (4 kvm hvis der ikke i det væsentlige siddes ned).
• Ændret anbefaling om afstand fra generelt 2 meter til generelt mindst 1 meter, dog mindst 2 meter hvis der synges.
• Ophævelse af anbefalingerne om varighed og sang ved indendørs gudstjenester og kirkelige handlinger.
• Undtagelse fra forsamlingsforbuddet for indendørs foreningsliv for børn og unge under 18 år (ekskl. sangaktiviteter).
• Præcisering af anbefaling om udluftning. Særligt ved aktiviteter med en varighed på mere end 2 timer.
• Supplerende afsnit om indendørs sangaktiviteter for børn og unge under 18 år.
• Præcisering af, at frivillige tæller med både ved opgørelse af arealkrav og forsamlingsforbud.

De opdaterede retningslinjer kan findes her.

Kirkeministeriet har anbefalet folkekirkens arbejdsgivere, bl.a. menighedsrådene, at gøre deres ansatte bekendte med de opdaterede retningslinjer samt drøfte implementeringen af de gennemførte lempelser.

Kirkeministeriets FAQ på www.folkekirkenspersonale.dk vil blive opdateret hurtigst muligt.


Kategorier:
Ikke-kategoriseret