Skolereform og konfirmationsforberedelse

Skolereform og konfirmationsforberedelse

Konkrete modeller for planlægning af konfirmandforberedelsen

Kirkeminister Marianne Jelved og undervisningsminister Christine Antorini har i en fælles skrivelse af 19. maj 2015 til kommunalbestyrelserne, biskopperne, provster og præster præciseret, at det er muligt at tilrettelægge konfirmandforberedelse, så den både er i overensstemmelse med lovgivningen, og præst og skoleledelse er tilfredse med den konkrete aftale. De to ministre har i skrivelsen vedhæftet et modelkatalog med konkrete forslag til løsningsmodeller.

Kataloget er baseret på lokale modeller, der har fungeret godt i praksis.

Præsteforeningens formand Per Bucholdt Andreasen er tilfreds med, at de to ministre viser eksempler på, at det lokalt kan lade sig gøre at finde løsninger, hvor der tages hensyn til både præst og skole. Ligesom det i skrivelsen præciseres, at undervisningen kan tilrettelægges fleksibelt, så der kan tages højde for konfirmationsforberedelsen.

Per Bucholdt Andreasen hæfter sig navnligt ved, at det slås fast, at formålet med konfirmationsforberedelsen er at gøre børn og unge fortrolige med den kristne tro. Derfor ”er der behov for, at præsten og konfirmanderne ser hinanden regelmæssigt og ikke kun enkelte dage i løbet af en sæson. I arbejdet med konfirmationer skabes der personlige relationer mellem medlemmet og folkekirken, og det er derfor vigtigt, at konfirmationsforberedelsen udgør et sammenhængende forløb.”

Det er et skridt i den rigtige retning, men vi vil stadig overveje, om der brug for justeringer, når reformen skal evalueres i 2016, siger Per Bucholdt Andreasen og peger på, at konfirmandundervisning om eftermiddagen kan være en udfordring, når der også skal være tid til begravelser, bisættelser, aktiviteter for menigheden, minikonfirmander og meget andet som typisk planlægges om eftermiddag.

Læs kirkeminister Marianne Jelveds og undervisningsminister Christine Antorinis fællesskrivelse (PDF)

 


Kategorier:
Præsteforeningen