Statslig aftale med markante resultater for Folkekirken

Statslig aftale med markante resultater for Folkekirken

Den overenskomst, der efter mange timers forhandling tidligere i dag landede på statens område, har markante resultater for folkekirken.
Overenskomsten sikrer en økonomisk ramme, der vil holde reallønnen for de statsligt ansatte og med historisk store lønstigninger på 5,89 pct. allerede i 2024. Det er meget tilfredsstillende efter nogle år med høj inflation, hvor realværdien af lønningerne er faldet.
Vi har endvidere fået indfriet et af vores højst prioriterede krav om, at alle provster skal lønnes som andre chefer i staten. Efter mere end 10 års arbejde er det nu lykkedes af få indplaceret alle provster i lønramme 37. Det er vi meget tilfredse med”, siger Præsteforeningens formand Pernille Vigsø Bagge om resultatet. ”Det ligger helt i tråd med det behov, der er for at professionalisere ledelsen i folkekirken”.
Aftalen indfører som noget helt nyt medarbejdermøder i folkekirken, som skal afspejle den statslige aftale om samarbejdsudvalg. Præsteforeningen hilser denne nyskabelse velkommen, som indfører informationspligt og medarbejderinddragelse for den folkekirkelige arbejdsgiver ved f.eks. strukturændringer og forhold vedrørende den økonomiske situation i provstier og stifter.
Vores forhandlere har gjort det godt. Især vil jeg rette en stor tak til Akademikerne, som har gjort en kæmpe indsats for at opnå dette gode resultat”, lyder det fra Pernille Vigsø Bagge.

Kategorier:
Præsteforeningen