Undersøgelse om de følelsesmæssige belastninger i præstearbejdet

Præstekrave

Undersøgelse om de følelsesmæssige belastninger i præstearbejdet

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) gennemfører en anonym spørgeskemaundersøgelse om præsters psykiske arbejdsmiljø med særligt fokus på de følelsesmæssige belastninger i arbejdet.

Præsteforeningen opfordrer alle præster, som får invitationsmailen, til at deltage. Ca. halvdelen af folkekirkens præster bliver inviteret.

Svarfrist for undersøgelsen er fredag 4. juni 2021.

Anonymitet

Din deltagelse er helt anonym. Data bliver alene analyseret på tværs af gruppen af præster. Undersøgelsen spørger derfor heller ikke til stift, provsti eller sogn, og kan ikke lave analyser på svar fra den enkelte præst, ligesom enkeltpersoner ikke kan identificeres ud fra undersøgelsens resultater. Undersøgelsen overholder EU’s GDPR-forordning. Det tager 15-20 minutter at besvare spørgeskemaet.

Om projektet

Projektet hedder ”Præsters håndtering af følelsesmæssige belastninger” og er et delprojekt under ”Paraplyprojektet”, som er igangsat af Kirkeministeriets arbejdsgruppe for præsters arbejdsmiljø.

Paraplyprojektet understøtter bl.a., at præster, der er påvirket af typiske belastninger i præstearbejdet, får personligt tilpasset hjælp. Samtidig skal projektet skabe fælles viden om, hvad der virker, og bidrage til at kvalificere folkekirkens arbejde med at håndtere arbejdsmiljørelateret sygdom, herunder stress, blandt præster.

Der er afsat 1 million kroner til projektet, som løber frem til udgangen af 2022.

I styregruppen for “Paraplyprojektet” sidder repræsentanter Kirkeministeriets arbejdsgruppe for præsters arbejdsmiljø. For Præsteforeningen deltager Jens Christian Bach Iversen.

Har du spørgsmål til anonymitet eller andre etiske aspekter, er du velkommen til at kontakte Karen Marie Leth-Nissen på kml@km.dk eller 61 50 90 42. Karen Marie Leth-Nissen, cand. theol., ph.d., er vidensmedarbejder ved FUV og ansvarlig for undersøgelsen.


Kategorier:
Arbejdsmiljø