Vi får en ny pensionsordning

Vi får en ny pensionsordning

Præsteforeningen har indgået en aftale med PFA, som betyder, at du får en ny og forbedret pensionsordning hos PFA fra den 1. april 2019. Tjenestemandspensionen berøres ikke heraf.

Din pensionsordning overgår automatisk til PFA

Din nuværende pensionsordning, som består af både opsparing og forsikringer, bliver automatisk overført til PFA. Dine fremtidige indbetalinger vil fra 1. april 2019 inkl. eventuelle frivillige indbetalinger gå til PFA. Niveauet for dine forsikringsdækninger i Velliv (tidligere Nordea Liv & Pension) vil, så vidt det er muligt, blive overført til den nye pensionsordning i PFA. Der skal ikke afgives helbredsoplysninger i forbindelse med overgangen.

Den nye pensionsordning giver dig en række fordele, som fx lave omkostninger, en optimeret forsikringspakke og adgang til et moderne investeringskoncept, så du har mulighed for at få et bedre afkast.

Kom til informationsmøde

Vi opfordrer dig til at deltage i et af de informationsmøder, der vil blive holdt i foråret 2019. På møderne kan du få overblik over forsikringerne i din pensionsordning og dine nye investeringsmuligheder. Du vil samtidig få information om mulighederne for fx at øge dine forsikringsdækninger og samle din opsparing i forbindelse med leverandørskiftet. Invitationer til disse møder er udsendt i december.

Din opsparing i Velliv (Tidligere Nordea Liv & Pension) bliver ikke påvirket af leverandørskiftet. Den bliver ikke overført til PFA – medmindre du beder PFA om at flytte din opsparing.

Kom til informationsmøde i februar/marts

Vi opfordrer dig til at deltage i et informationsmøde, hvor du kan få overblik over forsikringerne i din pensionsordning samt de nye investeringsmuligheder. Du kan tilmelde dig et informationsmøde her:

https://www.tilmeld.dk/infopfapf/arrangementet.html

Kom til medlemsarrangement

Du har mulighed for at komme til et hyggeligt og lærerigt medlemsarrangement i august/september 2019. Her er der både mulighed for at tale med PFA men også tid til erfa udveksling med kolleger og hyggeligt samvær. Invitationerne sendes i foråret 2019.

Få mere information på https://pfa.dk/DDP-DOKS

Du kan læse mere om din nye ordning på https://pfa.dk/DDP-DOKS. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til PFA Rådgivningscenter på 70 80 88 70.

 


Kategorier:
Løn og ansættelse