Antallet af deltager ved begravelse

Antallet af deltager ved begravelse

Ældre- og Sundhedsministeriet har udsendt Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og forbud mod adgang til og restriktioner for visse lokaler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Hovedreglen om, at det er forbudt at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 10 personer til stede, gælder ikke for begravelser og bisættelser, fremgår det af bekendtgørelsen.

Præsteforeningens formand Per Bucholdt Andreasen udtaler i den forbindelse:

Biskopperne råder i deres anbefaling til, at så få som muligt deltager ved begravelser og bisættelser. Præsteforeningen finder, at der er behov for en præcisering af denne regel, så antallet af deltagere til begravelser og bisættelser er i overensstemmelse med de generelle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

Det kan være vanskeligt for den enkelte præst og menighedsråd at navigere i forhold til bekendtgørelsen og de generelle anbefalinger, da de konkrete lokale forhold kan vanskeliggøre de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold, navnlig henset til de nuværende omstændigheder med coronavirus.

Præsteforeningen anbefaler, at præster kontakter provst og arbejdsmiljørepræsentant vedrørende de lokale forhold.


Kategorier:
Løn og ansættelse