Arbejdsmiljødøgn i Aalborg

Arbejdsmiljødøgn i Aalborg

Arbejdsmiljødøgn i Aalborg Stift onsdag 31. januar 2024, hvor Præsteforeningens formand holdt oplæg om Arbejdsmiljøundersøgelsen, paraplyprojektet, vigtigheden af supervision og redskabet “Den gode kollega”.
En god dag med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, provster og biskoppen i Aalborg Stift.
Foto: Bettina Franck

Kategorier:
Arbejdsmiljø