Læs teologi og bliv præst og bliv ved med at være det

close up af Præstekrave

Læs teologi og bliv præst og bliv ved med at være det

– nyt initiativ skal imødegå præstemangel

 

Kirkeministeriet har givet tilsagn om at støtte projektet “Læs teologi og bliv præst – rekruttering og fastholdelse af præster i folkekirken.  Bag projektet står en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Landsforeningen af Menighedsråd, Præsteforeningen, biskopperne og Provsteforeningen.

Inge Kjær næstformand i Landsforeningen og Per Bucholdt Andreasen formand for Præsteforeningen glæder sig over den økonomiske støtte til projektet, som skal medvirke til imødegå præstemangel.

“Med tilsagnet om den økonomiske støtte kan vi sætte gang i projektet,” siger Inge Kjær ” Vi har nu mulighed for at ansætte en projektmedarbejder, som skal arbejde med at synliggøre teologistudiet og folkekirken som arbejdsplads overfor unge, der skal vælge uddannelse og teologistuderende, der skal vælge karrierevej. Det vil blandt andet skulle ske gennem en koordinering af de gode initiativer, der allerede sker rundt i landet”.

“Vi har samarbejdet med de teologistuderende og er blevet opmærksomme på, at det er vigtigt, at der bruges ressourcer på at koordinere og videreudvikle tiltag, der kan synliggøre præstearbejdet”, siger Per Bucholdt Andreasen om projektet, “Projektmedarbejderen skal også arbejde med at afdække, hvilke faktorer, der er afgørende for, at præsteembeder opleves som attraktive akademiske stillinger i forhold til rekruttering og fastholdelse.”

Henrik Wigh-Poulsen tilføjer: ”Der er allerede mange gode tiltag rundt omkring i stifterne, der skal få flere til at vælge og blive i præstegerningen. En projektmedarbejder kan være med til at kvalificere dem yderligere, koordinere indsatsen, hvis det er nødvendigt, samt inspirere til lokale tiltag”.


Kategorier:
Om præster