Præcisering af vejledning

Præcisering af vejledning

Biskopperne har udsendt en opdateret vejledning til præster og kirkebetjening i forbindelse begravelser/bisættelser.

Vejledningen er en præcisering af Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse om forbud mod forsamlinger m.v.

Vejledningen er blevet tydeligere på en række punkter, som flere præster har efterlyst.

 

Det er nu præciseret:

  • At formuleringen af bekendtgørelsens § 7, nr. 1, ikke i sig selv hindrer, at der kun tillades adgang for et færre antal personer, end det maksimum ,som kan beregnes efter bestemmelsen
  • At menighedsrådet sammen med provst og præst foretager en lokal vurdering og meddeler det præcise antal max deltagere med opslag på kirkedøren
  • At fastsættelse af antal sker i balance mellem hensynet til kirkens indretning og det almene vel, hvor folkekirken som det øvrige samfund skal undgå smittespredning

 

Med disse præcisering  kan man som præst henvise til de beslutninger, der er vedtaget i overensstemmelse med ovenstående.

Præsteforeningen anbefaler, at man lokalt bruger vejledningen til at opgøre et max. antal deltagere, som offentliggøres.

I forhold til  sikring af, at der ikke kommer flere  ind i kirken end det antal, der på forhånd er fastsat, kan man også henvise til den offentliggjorte opgørelse

Læs hele vejledningen her

 


Kategorier:
Løn og ansættelse