Præstemangel debatteres i kirkeudvalget

Billede af en smilende Joy

Præstemangel debatteres i kirkeudvalget

Medlem af Kirkeudvalget for Det Konservative Folkeparti Birgitte Bergman har i forbindelse med udvalgets behandling af forslag til lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

(Udvidelse af adgangen til at søge præstestillinger), stillet kirkeministeren følgende spørgsmål:

Vil kirkeministeren tage initiativ til, at andre tiltag iværksættes for at begrænse præstemanglen og orientere Kirkeudvalget, når der foreligger resultater?

Herunder:

– Undersøge mulige fastholdelsesinitiativer for studerende på teologiuddannelse, sådan at frafaldet reduceres? Dette samarbejde bør foretages med Uddannelses- og forskningsministeriet.

– Undersøge mulige effekter af at indføre en seniorordning, hvor ældre præster fortsat kan virke i deres embede, men med begrænset opgaveportefølje, såsom administrative opgaver og konfirmandundervisning?

– Undersøge mulige effekter af at hæve pensionsalderen og samtidig sikre, at det enkelte pastorat og den enkelte præst kan sammensætte en overkommelig hverdag?

– Undersøge mulige fastholdelsesinitiativer, hvor arbejdsmiljø og -rammer tilgodeses. Herunder om der er udfordringer såsom stress pga. store sognesammenlægninger, såkaldte ’mega-sogne’?

– Undersøge om embedsboligerne, ofte ældre præstegårde, reelt er beboelsesegnede – der har været eksempler på misligholdte præstegårde med skimmelsvamp? Præstegårdene er ikke alene embedsboliger, men også dansk kulturarv.

 

Læs kirkeministerens svar her

 

Birgitte Bergman stiller i øvrigt ministeren flere spørgsmål til forslag til lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

(Udvidelse af adgangen til at søge præstestillinger). Læs spørgsmål og svar her.


Kategorier:
Kirkepolitik