Resultat af undersøgelse af arbejdspladskultur som årsag til mobning foreligger

Resultat af undersøgelse af arbejdspladskultur som årsag til mobning foreligger

I undersøgelsen af mobning blandt præster fra 2017 svarede hele 25 % af præsterne, at de inden for det seneste år af og til havde været udsat for mobning.
En af hovedkonklusionerne i undersøgelsen var, at årsagerne til den høje forekomst af mobning skulle findes i kulturen på de folkekirkelige arbejdspladser.

På denne baggrund tog arbejdsgruppen vedr. præsters arbejdsmiljø initiativ til en nærmere undersøgelse af de bagvedliggende årsager til mobningen med arbejdspladskulturen som bagvedliggende forklaringsfaktor.
Resultatet af denne undersøgelse foreligger nu i form af følgende arbejdspapir med ”Undersøgelse af arbejdspladskultur som årsag til mobning i folkekirken”.

Læs mere her

 

 


Kategorier:
Arbejdsmiljø, Løn og ansættelse, Om præster, Præsteforeningen