“Skoleledere tager ikke hensyn til præsterne”

“Skoleledere tager ikke hensyn til præsterne”

når konfirmandundervisningen planlægges …

Folkeskoleloven kræver, at konfirmationsundervisningen lægges inden for normal skoletid. Men i følge Skolelederforeningens formand, Claus Hjortdal, er det et krav, som skolerne ikke kan tage hensyn til.

Det fremgår af Berlingske Tidende fredag den 6. februar 2015. Skoleforeningens formand Claus Hjortdal peger på, at politikerne har lavet to regler, der strider mod hinanden. Claus Hjorthdal konkluderer, at derfor ”kan vi ikke tage hensyn til præsternes ønsker. Præsterne må gentænke konfirmationsforberedelsen”.

Præsteforeningens formand Per Bucholdt Andreasen er ikke enig i, at det er præsterne, der skal løse de udfordringer skolereformen måtte medføre lokalt i relation til konfirmandforberedelsen. Vi har i Præsteforeningen fokus på, at skolereformen og konfirmandundervisning giver problemer rundt omkring. Det fremgår tydeligt af rapporten fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, men det er for os at se et politisk anliggende. Præsterne er i fuld gang med at gennemtænke konfirmationsforberedelsen, men skolerne er forpligtet på at finde tiden – inden for skoletiden. Det fremgår af lovgivningen. Derfor kan skolelederne ikke fralægge sig ansvaret for at få samarbejdet til at fungere og lytte til præsternes ønsker.

Tidpunktet for konfirmationsforberedelsen skal planlægges i et jævnbyrdigt samarbejde mellem præst og skoleleder. Det er vores erfaring, at der også er gode eksempler på, at det samarbejde kan være konstruktivt. Hvor der er en vilje, er der også en vej. Vi vil derfor opfordre skolelederne til at samarbejde med præsterne, følge reglerne og sende bolden videre til kirkeministeren og undervisningsministeren, siger Per Bucholdt Andreasen. Det kunne eventuelt være i samarbejde med præsterne.

 


Kategorier:
Præsteforeningen