Slut med mundbind

to mundbind

Slut med mundbind

Nye retningslinjer fra Kirkeministeriet. De væsentligste ændringer er:

  • Krav om mundbind/visir i kirkerne er ophævet pr. 14. juni 2021.
  • Det lille indendørs forsamlingsforbud er hævet til 100 personer pr. 11. juni 2021 og hæves til 250 personer pr. 1. juli 2021.
  • Det udendørs forsamlingsforbud er ophævet pr. 11. juni 2021.
  • Arealkrav lempes til 2 kvm pr. 1 august 2021 uanset om deltagerne står, går eller sidder/knæler.
  • Kirkerne vil fortsat kunne bruge ordningen for større, siddende arrangementer, hvis der er tale om større menighedsaktiviteter.
  • Folkekirken og andre trossamfund har mulighed for at afholde sommerlejre, stævner m.v fra den 14. juni 2021 med flere end 100 deltagere og med maksimalt 500 deltagere. Der er krav om coronapas ved indendørs aktiviteter, hvor der deltager flere end 100. Udendørs gælder et særligt arealkrav på 4 kvm. Se i øvrigt retningslinjer for afholdelse af sommeraktiviteter, herunder sommerlejre, spejderlejre, stævner mv. med indendørs aktiviteter og deltagelse af flere personer end det til enhver tid gældende forsamlingsforbud her.

Mulighed for 50 pct fysisk fremmøde (dog altid 50 personer) på arbejdspladser for medarbejdere, der i dag arbejder hjemme. Procenten vedr. ikke medarbejdere, som arbejdspladsen i forvejen har vurderet, ikke har haft mulighed for at arbejde hjemmefra – fx. varetagelse af kritiske funktioner, produktionsarbejde m.v.


Kategorier:
Ikke-kategoriseret