Udskiftning i hovedbestyrelsen

Udskiftning i hovedbestyrelsen

Ole Bjerglund Thomsen har efter mange overvejelser besluttet at trække sig fra hovedbestyrelsen, da han i september 2022 blev provst.

Tiden rækker derfor ikke til at være hovedbestyrelsesmedlem, provst, præst og have en familie.

Sognepræst Martin Rønkilde fra Sct. Nicolaj i Kolding indtræder derfor i hovedbestyrelsen pr. 1. marts 2023.

Tak til Ole for mange års arbejde i Præsteforeningen både som tillidsrepræsentant og hovedbestyrelsesmedlem.

Samtidigt skal der lyde et stort velkommen til Martin. Præsteforeningen ser frem til samarbejdet.


Kategorier:
Præsteforeningen