Mette Gramstrup blogger om erfaringerne med Drop in-dåb

Mette Gramstrup blogger om erfaringerne med Drop in-dåb

Dåb: flere aldre skal inviteres

Af sognepræst Mette Gramstrup, Vesterbro

I min forrige blog skrev jeg, at der i forhold til dåb skal arbejdes med ritualet, så folk kan forstå, hvad der siges. Det kaldte jeg indad til.
Men der skal også arbejdes med, hvem vi egentlig henvender os til udad til, når vi inviterer til dåb.

Når det gælder dåb er der tilsyneladende ingen ende på henvendelse til og forsøg på kommunikation med nybagte forældre eller småbørnsforældre.
På Vesterbro har man forsøgt sig med at sende præster ud med dåbsanmeldelse til de nybagte forældre.
Vi var ovenikøbet på kursus i at kommunikere med de nybagte forældre. (Den ene af de to undervisere havde to udøbte børn. Jeg tilbød at døbe dem, han takkede nej. Det fik mig til at tvivle på hans kompetencer).
Vi bruger ca. 1,3 million årligt på babysalmesang i Vesterbro og City provsti. Vel sagtens for at lægge op til spædbarnsdåb.
På Folkekirken.dk handler det stort set også kun om spædbarnsdåb.
Men er det den vej, vi skal?
For rigtigt mange unge/nybagte forældre der handler det ikke nødvendigvis om et fravalg af dåb. Det handler om, at barnet selv skal vælge.
Derfor forekommer det mig grænsende til respektløshed for forældrenes holdning, at vi i Folkekirken tror, at vi kan ændre den indstilling ved at “brande” spædbarnsdåb gennem et utal af tiltag.

Hvis vi tog forældrene alvorligt
Hvis vi tog forældrene alvorligt, og dermed også de børn, der en dag selv skal vælge, så måtte vi overveje, hvordan vi hjælper både børn og forældre til at holde fast i valget omkring dåb.
Og selvfølgelig skal både børn og forældre tages alvorligt.
Minikonfirmander eller hvad det nu kaldes, når man tilbyder børn i 3.-4.klasse at gå til “præst”.
Det har man rigtigt mange steder.
Konfirmander er også en eksisterende mulighed.
Det er den jeg bevidst har brugt de sidste 10 år.
Det afspejler sig I, at der er 37 som skal vælge dåb, hvis de vælger konfirmation. 37 ud af 105.

40 procent er ikke døbt
Det har helt klart påvirket min måde at invitere de unge i sognet til at gå til præst, at jeg har forholdt mig bevidst til, at ca. 40% af dem ikke er døbt, og derfor i virkeligheden skal træffe et af deres første helt store valg.
I takt med at jeg er blevet dygtigere til at kommunikere med bydelens teens og målrette min kommunikation til /undervisning af dem, så de oplever, at der er tale om et valg, de skal træffe, så stiger antallet af både udøbte OG døbte der deltager sjovt nok.
Skulle jeg I kort form formulere, hvordan jeg kommunikerer det valg, de skal træffe, vil jeg sige, at jeg introducerer de unge til et univers, hvor kristenDOM bliver forvandlet til kristenTRO.

Et udefrakommende blik
Hvor dom signalerer et udefra kommende blik, der så at sige fikserer dig, som noget du SKAL være, der signalerer tro en indefra kommende længsel efter, det du KAN blive, som en forbindelse til allerede eksisterende værdier.
Mange af de unge, som skal træffe et valg omkring dåb før konfirmation, har selvfølgelig hørt om kristendom. Men ofte er det historier fra GT, der tegner deres Gudsbilleder og forestillinger om, hvad det er man skal tro på for at kalde sig kristen.
Mange af dem har ovenikøbet forældre, der tror at “de 10 bud” og skabelsesberetningen med Adam og Eva i hovedrollerne hører til kristendommens kernelærdom.
Så i undervisningen af konfirmanderne er det vigtigt at huske at tænke forældrene med, og tage dem alvorligt.
Det betyder, at når jeg introducerer mine unge til et Jesus orienteret univers, så skal de unge “klædes på” til at delagtiggøre deres forældre i, hvad tro er, når det handler om Kristus. At tro ikke er fast og uforanderlig størrelse. At tro ikke er en dom, der ER afsagt, men at tro ligesom så meget andet:krop, pandelapper, følelser, sprog og erfaring udvikler sig.

En invitation til alle
Det er på den baggrund jeg beder om kommunikation omkring dåb, der tager både forældre og børn alvorligt, når det nu er op til så mange børn og unge selv at vælge.
Jeg beder om tilbud til de unge, til voksne og andre, der står overfor muligheden af at skulle træffe et valg, om de vil døbes.
Drop ind dåb er en invitation til alle.
Men der må flere former for indbydelser til.

 

 


Kategorier:
Blogindlæg