Afklaring om udendørs begravelser

Kløverblomster og græs

Afklaring om udendørs begravelser

Præsteforeningen har efterlyst en afklaring af, hvad der gælder for udendørs begravelser og bisættelser.

Kirkeministeriet har nu opdateret sin vejledning om udendørs begravelse og bisættelse. Reglen om, at der maksimalt må deltage en person pr. 4 kvadratmeter gulvareal, gælder ikke længere for udendørs begravelser og bisættelser. Det er meldt ud på DAP’en, ligesom det fremgår af ministeriets FAQ.

Det er derfor nu muligt, at andre end dem, der har deltaget i begravelsen i kirken, kan slutte sig til følget  på kirkegården.

Ministeriet anbefaler fortsat, at alle er opmærksomme på at holde afstand i overensstemmelse med Sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Læs mere her

https://www.folkekirkenspersonale.dk/tiltag-vedr-coronaviruscovid-19/spoergsmaal-og-svar/


Kategorier:
Løn og ansættelse