Aftale om lønpolitik for præster

Ryg af en præst

Aftale om lønpolitik for præster

Præsteforeningen og Kirkeministeriet har december 2020 indgået aftale om lønpolitik for præster. Aftalen vil danne grundlag for fremtidige lokale lønforhandlinger, blandt andet forhandlingerne om lønforbedringer i efteråret 2021. Hensigten med aftalen er at skabe et fælles grundlag for lokale lønforhandlinger, hvor åbenhed og gennemsigtighed er i fokus, herunder at give parterne en fælles forståelse for, hvilke overordnede kriterier, der gælder for løndannelsen lokalt – både hvad angår omklassificeringer, kvalifikationstillæg, funktionstillæg og engangsvederlag.

Parterne har i tilknytning til aftalen blandt andet aftalt en køreplan for de lokale lønforhandlinger, der skal gøre lønforhandlingsprocessen enklere og mere gennemskuelig for alle parter. Styregruppen bag lønpolitikken har bestået af repræsentanter fra Præsteforeningen, biskopperne og Kirkeministeriet.

For at fuldende formålet med lønpolitikken og kendskabet til lønforhandlingsprocesser og –principper, har Præsteforeningen, biskopperne og Kirkeministeriet aftalt et fælles heldagsseminar den 6. april 2021 med deltagelse af lønforhandlere og hovedbestyrelse fra Præsteforeningen, biskopperne, stiftskontorchefer og Kirkeministeriet.

Aftalen kan læses her


Kategorier:
Løn og ansættelse