Dialogværktøj til at fremme samarbejdskulturen

Dialogværktøj til at fremme samarbejdskulturen

Dialogværktøj til at fremme samarbejdskulturen på den lokale, folkekirkelige arbejdsplads.

De seneste års undersøgelser af arbejdsmiljøet i folkekirken har vist, at højere prioritering af samarbejdet kan højne trivslen og arbejdsglæden på de folkekirkelige arbejdspladser. Derfor har arbejdsgruppen vedrørende præsters arbejdsmiljø med bistand af Oxford Research fået udviklet et dialogredskab.

Redskabet kan bruges til at tage en fælles drøftelse på de folkekirkelige arbejdspladser af, hvordan man gerne vil omgås hinanden, og hvordan man gerne vil samarbejde. Ønsket er, at redskabet vil kunne give nogle gode og brugbare drøftelser.

Du kan se dialogredskabet her: Hvordan vil vi samarbejde? (PDF)


Kategorier:
Arbejdsmiljø