Folkekirkens Arbejdsmiljøpris 2023

Folkekirkens Arbejdsmiljøpris 2023

Folkekirkens Arbejdsmiljøpris 2023 går i år til Abildgård Kirke i Frederikshavn.

Vinderen er valgt med følgende begrundelse:
Abildgård Kirkes vision er, at kirken er bygget af ”levende sten”. Det fordrer gode forhold for alle, der har deres gang i kirken. Visionen udmøntes i det daglige, hvor tillid, fællesskab og fælles ansvar fører til glade medarbejdere, som skaber gode rammer for kirkens brugere. Gennem struktur herunder arbejdsmiljøorganisationsarbejdet, personalemøder og menighedsmøder sikres information i en travl hverdag. Der er fokus på tilrettelæggelse opfølgning og evaluering af arbejdet. Abildgård Kirke lægger vægt på at det er i hverdagen de gode relationer opbygges – og der tænkes tillid og fællesskab ind i alle relationer.

Prisen overrækkes til Abildgård Kirke den 12. december kl. 16, hvor formand for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Bjørn Arberg og næstformand Inge Kjær Andersen vil overrække et indrammet diplom og give deres anerkendelse for den fine arbejdsmiljøindsats.

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd:
I 2009 så Folkekirkens Arbejdsmiljøråd dagens lys, og dermed blev der skabt et forum, hvor arbejdsgivere og arbejdstagere kan drøfte og udvikle arbejdsmiljøet i folkekirken.

Arbejdsmiljørådet skal medvirke til at løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål og understøtte arbejdsmiljøindsatsen på de folkekirkelige arbejdspladser. Det er også Arbejdsmiljørådets opgave at udarbejde information og vejledninger om arbejdsmiljø. Disse vejledninger er tilgængelige på Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivnings website. Læs mere om Arbejdsmiljørådets formål og opgaver under ‘Vedtægter for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd’.

Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning fungerer som sekretariat for Arbejdsmiljøråd.

 


Kategorier:
Arbejdsmiljø