Forebyggelse og håndtering af vold og trusler

Forebyggelse og håndtering af vold og trusler

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har udsendt en ny vejledning om forebyggelse og håndtering af vold og trusler.

Den nye vejledning giver konkrete forslag på opmærksomhedspunkter til dialog på arbejdspladsen, når man gerne vil forebygge at medarbejdere udsættes for belastninger som følge af verbale eller fysiske udfald fra borgere. Dialogen kan med fordel foregå ved den årlige arbejdsmiljødrøftelse – eller ved det årlige medarbejdermøde.

Læs vejledningen her


Kategorier:
Arbejdsmiljø