Hvad tænker du om Præsteforeningen?

Hvad tænker du om Præsteforeningen?

Har du fået god hjælp og vejledning, når du har kontaktet foreningen? Har du fået hurtigt og kvalificeret svar? Det vil vi gerne høre mere om.

Præsteforeningen har derfor sendt en medlemsundersøgelse ud til alle medlemmer mandag den 5. februar 2024.

Fortæl os, hvad du tænker om foreningen og den medlemsservice, som du får.

Vi vil også meget gerne høre, om du har du forslag til, hvad vi kan forandre eller forbedre?

Når du svarer på spørgsmålene, er du med til at have indflydelse på, hvilken forening, Præsteforeningen skal være.

Undersøgelsen er et led i hovedbestyrelsens strategi for at fremtidssikre og udvikle Præsteforeningen. Derfor er det vigtigt, at du som medlem svarer på undersøgelsen.

Svarfristen er 19. februar 2024.

Du kan læse om resultaterne af undersøgelsen i hovedbestyrelsens årsberetning for 2023.

Har du ikke modtaget en mail med link til undersøgelsen, må du endelig kontakte sekretariatet.


Kategorier:
Præsteforeningen