Indplacering i LG3 er nu en mulighed for præster

Præstekrave

Indplacering i LG3 er nu en mulighed for præster

Mere end 100 præster kan nu komme i LG3 fortæller Præsteforeningens formand Per Bucholdt Andreasen i forbindelse med, at der er indgået aftale mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Kirkeministeriet, Akademikerne og Præsteforeningen.

I forbindelse med OK18 blev der aftalt et periodeprojekt vedrørende karriereveje for præster. Til projektet blev der nedsat en styregruppe med deltagelse af Akademikerne (AC), Præsteforeningen, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, en repræsentant for biskopperne samt Kirkeministeriet.

Styregruppen har nu afsluttet sit arbejde og indgået en aftale om anvendelsen af puljemidlerne fra OK18.

Det betyder, at indplacering i LG3 nu er en reel mulighed for præster.

”Det er et resultat, vi er yderst tilfredse med. Nu får vi mulighed for at bruge alle elementerne i lønaftalen, som blev indgået i 2012”, siger Per Bucholdt Andreasen og konstaterer, at med aftalen kan præsters lønefterslæb begynde at blive minimeret.” Desuden giver aftalen mulighed for, at præster kan se nogle karriereveje, der har særligt fokus på de teologiske og pastorale kompetencer. Jeg er af den opfattelse, at aftalen også kan bidrage til at fastholde og rekruttere præster fremover. Det er en god aftale til gavn for folkekirken og dens præster”.

Her kan du læse Styregruppens fælles udmelding/afrapportering


Kategorier:
Løn og ansættelse