Information til Præsteforeningens medlemmer

Corona virus

Information til Præsteforeningens medlemmer

Som følge af myndighedernes anbefalinger, som skal afbøde og forsinke Corona smitten i Danmark, har ledelsen i Præsteforeningen besluttet at lukke sekretariatet.

Medarbejderne arbejder i stedet hjemmefra. Det vil sige, at medlemmer fortsat kan kontakte foreningen og få hjælp. Vi beder dog om forståelse for, at situationen kan vanskeliggøre arbejdsgangene.
Vi opfordrer alle medlemmer til at skrive til ddp@praesteforening.dk, hvis de vil i kontakt med sekretariatet herunder angive, hvad henvendelsen drejer sig om og opgive det telefonnummer, vi kan kontakte dem på. Herefter vil man blive kontaktet af en sagsbehandler.

Der vil på vores hjemmeside være information om et telefonnummer, som man kan ringe til i akut nødstilfælde.
I forbindelse med Corona situation udtaler Præsteforeningens formand Per Bucholdt Andreasen, at Præsteforeningen selvfølgelig bakker op om biskoppernes vejledning i forbindelse med Folkekirkens Corona tiltag bl.a. med beslutning om at aflyse gudstjenester og særlige forholdsregler ved kirkelige handlinger, samt at folkekirken følger myndighedernes anbefalinger. – Det er vigtigt at vi alle medvirker til at komme igennem denne vanskelige situation og følger de anvisninger som myndigheder giver. Vi skal passe på hinanden og vi skal tage hensyn til eventuelle udsatte kolleger. Det vil sige kolleger, som er delvist sygemeldt eller har andre helbredsmæssige forhold, som om gør dem udsatte. Ud fra de konkrete omstændigheder må det vurderes, om udsatte kolleger skal sendes hjem, eller om der skal iværksættes andre foranstaltninger. Det er vigtigt, at vi alle også er opmærksom på det i den konkret situation.


Kategorier:
Løn og ansættelse