Kommunalbestyrelserne får klar besked

Konfirmandforberedelse

Kommunalbestyrelserne får klar besked

(Kommunalbestyrelserne får klar besked af undervisningsministeren)

Skolereform og konfirmationsforberedelse

Præsteforeningen har i skrivelse af 4. marts 2015 til kirkeministeren påpeget, at FUV’s undersøgelse af skolereformen og konfirmationsforberedelsen dokumenterer, at konfirmationsforberedelsen mange steder flyttes til eftermiddagen – i nogle tilfælde endda udenfor skoletiden. Præsteforeningen anmoder samtidigt kirkeministeren om at drøfte med undervisningsministeren, at der er behov for at justere reglerne om henholdsvis skolereformen og tilrettelæggelse af konfirmationsforberedelsen.

Kirkeminister Mariane Jelved har i skrivelse af 12. marts 2015 kvitteret for Præsteforeningens skrivelse. Kirkeministeren henviser til hendes skrivelse af 9. marts 2015 til præster, provster og biskopper, hvor hun præcisere reglerne. Samtidig oplyser kirkeministeren, at undervisningsministeren har sendt et brev til samtlige kommunalbestyrelser, hvor det blandt andet understreges:

”Kommunalbestyrelsen har pligt til at sikre, at der afsættes den nødvendige tid til konfirmationsforberedelsen inden for rammen af normal skoletid. Kommunalbestyrelsen kan ikke henvise konfirmationsforberedelsen til om aften eller andre ugedage end dem, hvor almindelig undervisning finder sted. Det følger af Folkeskolelovens § 53 stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal således sikre den nødvendige tid til konfirmationsforberedelsen, og det skal ske inden for rammerne af, hvad der svarer til normale skoletid, det vil sige hverdage i tidsrummet ca. kl. 8-16”

Præsteforeningens formand Per Bucholdt Andreasen er yderst tilfreds med, at undervisningsministeren nu præciserer reglerne og fremhæver, at Præsteforeningen hele tiden har holdt fast i, at skolereformen ikke har ændret på Folkeskolelovens § 53. Præsteforeningen forventer, at undervisningsministerens skrivelse vil sætte kursen for en ligeværdig forhandling mellem skoleledelserne og præsterne lokalt. Vi vil dog fortsat følge dette område nøje, siger Per Bucholdt Andreasen og peger på, at selvom det er glædeligt, at reglerne er blevet præciseret, så ændrer det ikke på, at konfirmationsforberedelsen også kan placeres om eftermiddag. Eftermiddagene er for mange præster, det tidspunkt hvor der er rift om tid til kirkelige handlinger og aktiviteter. Derfor er det en stor udfordring for mange at få arbejdet og tiden til at hænge sammen, når der også skal undervises konfirmander.

Læs kirkeministerens skrivelse (PDF)
Læs undervisningsministerens skrivelse (PDF)

 


Kategorier:
Præsteforeningen