Læs Præsteforeningens høringssvar vedrørende personregistrering